Pošta Srbije - Saradnja Pošte i Beogradskih elektrana

26.6.2023.

Saradnja Pošte i Beogradskih elektrana

V.d. direktor JP „Pošta Srbije” Zoran Đorđević sastao se danas sa v.d. direktorom JKP „Beogradske elektrane” Vanjom Vukićem, na temu naplate računa za usluge korisnika Beogradskih elektrana i povećanja broja uplatnih mesta na kojima korisnici usluga Elektrana mogu izmiriti svoje obaveze.

Druga važna tema o kojoj je razgovarano je da se objekti Pošte Srbije koji nisu priključeni na sistem JKP „Beogradske elektrane”, a gde je to moguće, priključe na sistem daljinskog grejanja radi povećanja energetske efikasnosti.

Prema rečima direktora Đorđevića, Pošta Srbije u naredne dve godine planira da na svim nivoima i u svim segmentima poslovanja, racionalizuje korišćenje toplotne energije, i da kao kao društveno odgovorna kompanija stalno unapređuje brigu o zaštiti životne sredine.