Pošta Srbije - Na proširenom kolegijumu razmatran napredak na najvažnijim projektima

29.6.2023.

Na proširenom kolegijumu razmatran napredak na najvažnijim projektima

Prošireni kolegijum direktora Preduzeća održan je u Regionalnom poštansko-logističkom centru „Beograd” na nekoliko važnih tema u poslovanju, sa akcentom na dosadašnjem radu regionalnih radnih jedinica i planovima.

Zoran Đorđević, v.d. direktor Pošte Srbije, najavio je pokretanje inicijative prema relevantnim partnerima za izmenu pravilnika o vršenju usluga u poštanskom saobraćaju i formiranje radne grupe sa tim zadatkom, kao i formiranje komisije za upravljanje nepokretnostima Pošte Srbije, i onim koje iznajmljuje i daje u zakup, u cilju optimizacije upravljanja.

„Reorganizacija će doneti značajnu decentralizaciju i olakšati rad i upravljanje na regionalnom nivou. Uz sve izmene organizacije, neophodni su dalje dobro planiranje i praćenje, nove ideje i prenošenje najboljih iskustava, da nastavimo da radimo u najboljem interesu za našu kompaniju, naše zaposlene i naše korisnike”, rekao je direktor Đorđević.

Predstavnici projektnih grupa za sprovođenje procesa reorganizacije i sistematizaciju poslova u Preduzeću, Jelena Radovanović i Ivan Jezdić, dali su presek do sada urađenog na novoj makroorganizacionoj šemi zasnovanoj na divizionom modelu, razvijenoj po ugledu na najreprezentativnije evropske poštanske uprave, kao i radne verzije sistematizacije grupa poslova i kataloga radnih mesta za administrativne i tehnološke poslove.

Direktorka Funkcije nabavki, investicija i održavanja Hadži Ana Dašić izvestila je o realizaciji nabavki u 2023. godini i najavila izmene načina funkcionisanja magacinskog poslovanja prema novoj organizaciji, kao i pojačanu kontrolu primene procedura.

Na dnevnom redu bio je i izveštaj direktorke Funkcije upravljanja kadrovima Danijele Rajković o broju zaposlenih na tehnološkim poslovima i broju izvršilaca raspoloživih na dostavi, i izveštaj o radu Nezavisne stručne komisije o stanju vozila predviđenih za rashod.

Direktor Radne jedinice „Niš” Dragan Đorđević, predstavio je rezultate poslovanja u periodu od januara do maja tekuće godine, budući da ova radna jedinica beleži dobar poslovni  rezultat i povećanje produktivnosti.

Sastanku su pored članova kolegijuma direktora, prisustvovali direktori radnih i regionalnih radnih jedinica, pomoćnici direktora u područnim jedinicama, upravnici najvećih pošta i predstavnici reprezentativnih Sindikata PTT Srbije i Radnik, i najvećeg nereprezentativnog sindikata JP PTT saobraćaja Srbija – Nezavisnost.