Pošta Srbije - Predstavljen dosadašnji rad Projektne grupe za sistematizaciju poslova

20.7.2023.

Predstavljen dosadašnji rad Projektne grupe za sistematizaciju poslova

Na sastanku v.d. direktora Pošte Srbije Zorana Đorđevića, predstavnika Projektne grupe za sistematizaciju poslova u Preduzeću i Funkcije upravljanja kadrovima, sa direktorima i pomoćnicima direktora u radnim jedinicama, vođa Projektne grupe Ivan Jezdić prezentovao je usaglašen katalog radnih mesta za administrativne i tehnološke poslove.

 

U otvorenoj diskusiji izneti su različiti predlozi, sugestije i mišljenja, za koje je direktor Đorđević istakao da su od izuzetne važnosti za proces koji je u toku, naglasivši da podjednako značajnu ulogu preuzimaju predstavnici sindikata PTT Srbije, JP PTT saobraćaja Srbije – Nezavisnost i Sindikata Radnik, koji su od samog početka angažovani u Projektnoj grupi.