Pošta Srbije - Nastavljamo sa ulaganjima u nove mašine i tehnologiju

20.8.2023.

Nastavljamo sa ulaganjima u nove mašine i tehnologiju

Kontinuiranim unapređenjem logističkih kapaciteta, automatizacijom i digitalizacijom procesa, investiranjem u održivu energiju ugradnjom solarnih panela u najvećim poštanskim centrima, Pošta Srbije nastavlja da povećava pouzdanost prerade, kako bi osigurala razvoj i obezbedila kapacitete koji prate povećanje obima postojećih usluga.

„Nastavljamo sa ulaganjima u nove mašine i tehnologiju, obnavljamo vozni park. Primera radi, od marta 2021. godine, nabavljeno je novih 2.350 vozila, od čega je 2.200 vozila, kombija, mopeda i bicikala direktno angažovanih na dostavi pošiljaka, dok je za transport opredeljeno novih 150 teretnih vozila. Pored toga kontinuirano radimo na poboljšanju kvaliteta usluga, a sve u cilju boljih i efikasnijih procesa sortiranja, pretovara, transporta, skladištenja, komisioniranja i drugih komercijalnih tržišnih zahteva”, rekao je Zoran Đorđević, v.d. direktor Pošte Srbije i dodao da paralelno sa tim u Preduzeću se sprovodi sistematizacija i reorganizacija u saradnji sa Ministarstvom finansija Republike Srbije u cilju bolje organizacije posla, praćenja i analize, koja će da pomogne da se u svakom trenutku zna kako Pošta funkcioniše i šta je nužno učiniti za unapređenje posla i uslova rada zaposlenih.

„Kada je reč o radnicima, sa pravom verujemo da možemo, kada dođe vreme, da povećamo plate, isplatimo dobit, a sve to zahvaljujući dobrim rezultatima iz prethodne tri godine. Neto dobit Pošte Srbije, za samo sedam meseci ove godine, iznosi dve milijarde dinara. Imamo oročenih 12 miliona evra i 17 miliona dolara u bankama, dok je dug prema nama tri milijarde dinara, a nasuprot tome – Pošta Srbije nema dugovanja ni prema kome, niti je kreditno zadužena, a sve svoje dospele finansijske obaveze plaća uredno i na vreme, pri čemu početkom sledeće godine dolazi na fakturisanje sigurnih dodatnih 10 miliona evra“, zaključio je Đorđević.

Ponosni smo na rezultate koji su postignuti, naročito na ono što je zajednički, uz dogovor sa reprezentativnim sindikatima, učinjeno na velikom poboljšanju radno-pravnog i socijalnog statusa svih radnika i uslova u kojima vredno i odgovorno rade (godišnji zdravstveni pregledi, osiguranje radnika i imovine 24/7 itd.).

Jedno od strateških opredeljenja Pošte Srbije ostaje modernizacija i podizanje kapaciteta svih 15 preradnih centara u celoj zemlji, kao najznačajnijih činilaca poštansko-logističke infrastrukture. Najveći, regionalni poštansko-logistički centar u Beogradu prostire se na 28.000 metara kvadratnih savremeno opremljenog prostora za poslovne procese, preradu pošiljaka i skladištenje. U njemu je radno angažovano 900 izvršilaca. Pored beogradskog, centri u Novom Sadu i Nišu imaju status regionalnih poštanskih centara.