Pošta Srbije - Redovan sastanak sa predstavnicima sindikata

22.8.2023.

Redovan sastanak sa predstavnicima sindikata

Vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije Zoran Đorđević sastao se danas sa predstavnicima „Sindikata PTT Srbije”, Sindikata „Radnik” i Sindikata JP PTT saobraćaja Srbije „Nezavisnost”, koje je upoznao sa rezultatima poslovanja u prethodnih sedam meseci, aktuelnim projektima i važnim pitanjima koja se odnose na poboljšanje uslova rada i prava zaposlenih.

Na sastanku kojem je prisustvovala direktorka Funkcije upravljanja kadrovima Danijela Rajković, tema je bila i zapošljavanje novih ljudi, aktuelna sistematizacija i reorganizicija, i razmatrane su teme za sastanak sa Ministarstvom finansija koji će inicirati Pošta Srbije. Razgovarano je i o načinima na koji se u narednom periodu može poboljšati materijalni položaj zaposlenih, kako bi se dostigla prosečna plata u Republici Srbiji i konkurentskim firmama.

Na sastanku je dogovoreno da sindikati prisustvuju sutrašnjem sastanku Projektne grupe za sistematizaciju poslova, u cilju informisanja o predlogu sistematizacije, a pre upućivanja predloga Ministarstvu finansija.

„Ministarstvo finansija i KPMG pratili su sistematizaciju, reorganizaciju i organizaciju rada i tehnolološke procese i nisu imali primedbe. Duboko sam uveren da će implementacija nove sistematizacije dati pozitivne rezultate“, izjavio je Đorđević i najavio naredni razgovor sa sindikatima pre sastanka sa Ministarstvom finansija.