Pošta Srbije - Uvedeni koordinatori za regionalne poslovne jedinice

1.9.2023.

Uvedeni koordinatori za regionalne poslovne jedinice

Vršilac dužnosti direktora JP „Pošta Srbije“ Zoran Đorđević u dogovoru sa predsednikom Nadzornog odbora JP „Pošta Srbije“ Borišom Šarencem, doneo je odluku da od 1. septembra 2023. godine, sledeći zaposleni, pored dosadašnjih poslova obavljaju i poslove koordinacije po posebnom ovlašćenju vršioca dužnosti direktora Preduzeća, i to:

Nebojša Denda, specijalni savetnik, koordinator zadužen za RJ „Regionalni poštansko-logistički centar Beograd“, RPLC 20200 Novi Sad, RPLC 40200 Niš i LPLC 34200 Kragujevac.

Valentina Mitrović, specijalni savetnik, koordinator zadužena za RJ „Beograd centar“, RJ „Beogradski venac“ i RJ „Zemun“.

Marina Furtula, direktor prateće funkcije, zamenik koordinatora zadužena za RJ „Regionalni poštansko-logistički centar Beograd“, RPLC 20200 Novi Sad, RPLC 40200 Niš i LPLC 34200 Kragujevac, RJ „Beograd centar“, RJ „Beogradski venac“ i RJ „Zemun“.

Ivan Jezdić, zamenik direktora funkcije, koordinator zadužen za RJ „Novi Sad“, RRJ „Subotica, Zrenjanin, Sombor, Kikinda“ i RRJ „Pančevo, Sremska Mitrovica“.

Aleksandar Belić, direktor RJ,  zamenik koordinatora zadužen za RJ „Novi Sad“, RRJ „Subotica, Zrenjanin, Sombor, Kikinda“ i RRJ „Pančevo, Sremska Mitrovica“.

Dragan Đorđević, direktor RJ, koordinator zadužen za RJ „Niš“, RRJ „Smederevo, Požarevac, Zaječar, Bor“ i RRJ „Vranje, Leskovac, Prokuplje, Pirot“.

Goran Stanojković, direktor RRJ, zamenik koordinatora zadužen za RJ „Niš“, RRJ „Smederevo, Požarevac, Zaječar, Bor“ i RRJ „Vranje, Leskovac, Prokuplje, Pirot“.

Dušan Vranić, direktor RRJ, koordinator zadužen za RRJ „Kragujevac, Jagodina, Kruševac“, RRJ „Kraljevo, Čačak“ i RRJ „Užice, Šabac, Valjevo“ i

Nenad Nerić, direktor RRJ, zamenik koordinatora zadužen za RRJ „Kragujevac, Jagodina, Kruševac“, RRJ „Kraljevo, Čačak“ i RRJ „Užice, Šabac, Valjevo“.

 

Zaduženja koordinatora su da kontrolišu i koordiniraju realizaciju poslova, prate stanje, planiraju, pokreću inicijative i predlažu mere za unapređenje poslovanja, predlažu ili na predlog direktora RJ/RRJ daju saglasnost za premeštaj zaposlenih u cilju efikasnijeg i racionalnijeg poslovanja, kontrolišu dolazak i odlazak sa rada zaposlenih, zaključuju ugovore o prenosu post ekspres pošiljaka kada se prijem tih pošiljaka vrši i u drugim organizacionim delovima Preduzeća, ukoliko pošiljka glasi za korisnika sa kojim je zaključen ugovor, a naznačeno je da primalac plaća poštarinu, predlažu promene reda pošta u saradnji sa Funkcijom poštanske mreže i određuju radno vreme istih, koordiniraju voznim parkom i u saradnji sa Funkcijom poštanske mreže predlažu raspored eksploatacije vozila, kontrolišu zaključene ugovore u cilju redovnog održavanja higijene u objektima, kontrolišu rad magacinskih poslova (prijem robe, stanje zaliha i dr.), vrše neposrednu kontrolu rada pošta, po potrebi delegiraju direktorima i pomoćnicima direktora RJ/RRJ odlazak u vanredne kontrole o čemu sačinjavaju izveštaje, kontrolišu zaključene ugovore o izdatim nepokretnostima, kao i o nepokretnostima u zakupu, vode računa o ekonomskoj opravdanost uzimanja u zakup i izdavanja nepokretnosti Preduzeća, sačinjavaju godišnji plan održavanja objekata i na osnovu zahteva RJ/RRJ za čiji rad je nadležan, predlaže prioritete za rekonstrukciju, koordiniraju izradom operativnih i dinamičkih planova nabavki, usaglašavanjem planova nabavki sa programom poslovanja i odobrenim budžetskim sredstvima i prate realizaciju zahteva za nabavke vezanih za RJ/RRJ za čiji rad su odgovorni, sačinjavaju kvartalne, periodične i vanredne izveštaje o radu i problemima RJ/RRJ za koje su nadležni i iste dostavljaju Kabinetu direktora Preduzeća i Nadzornom odboru, kao i da svake druge nedelje učestvuju na kolegijumu gde izveštavaju o radu RJRRJ za koje su nadležni.

 

Ova odluka doprineće skraćenju procedura, jasnijim delegiranju nadležnosti poslova, a sve u cilju boljeg pozicioniranja na tržištu, konkurentnosti i efikasnosti poslovanja Preduzeća.