Pošta Srbije - Direktor Pošte Srbije na Sednici Glavnog Odbora Sindikata PTT Srbije

21.9.2023.

Direktor Pošte Srbije na Sednici Glavnog Odbora Sindikata PTT Srbije

Direktor Pošte Srbije Zoran Đorđević prisustvovao je današnjoj sednici Glavnog Odbora Sindikata PTT Srbije na kojoj je sa članovima razgovarao o budućoj sistematizaciji i reorganizaciji, ekonomskom boljitku i materijalnom položaju zaposlenih.

„Saradnja sa sindikatima je od samog početka sistematizacije i reorganizacije bila od velike važnosti za ceo proces, s obzirom na njihovu aktivnu ulogu u radnim grupama i dragocene predloge koje smo usvojili u korist svih zaposlenih i naše kompanije. Ovo je sistematski proces koji je temeljno analiziran, uzimajući u obzir iskustva drugih kompanija i najbolje prakse iz okruženja i Evrope. Uključenost sindikata i naša zajednička saradnja garantuju da će transformacija Pošte Srbije biti sprovedena uz visok nivo efikasnosti i transparentnosti“, rekao je Đorđević.

Sindikati su takođe upoznati sa svim okolnostima, planom i redosledom aktivnosti koje Poslovodstvo Preduzeća preduzima u vezi sa povećanjem zarade i isplatom zarade iz dobiti, i predočeno im je da je detaljno razrađen hodogram aktivnosti koje prethode implementaciji nove sistematizacije, sa kojim će biti blagovremeno upoznati. 

„Najveća promena koju planiramo je decentralizacija i podela na regione, koja će omogućiti brže prilagođavanje promenama na tržištu, a koordinatori za regionalne poslovne jedinice koji su već počeli sa radom organizovaće poslove na način koji će povećati funkcionalnost i omogućiti bržu reakciju na promene. Paralelno nastavljamo da radimo na optimizaciji i digitalizaciji naših usluga, uključujući eNovčanik, eNotar i eArhiv kako bi korisnicima omogućili još brži i efikasniji odgovor na njihove potrebe“, dodao je Đorđević zaključivši da su navedene promene i dalja saradnja sa sindikatima ključne za postavljanje kompanije na noge i ostvarenje ciljeva vezanih za unapređenje poslovanja i ekonomsku stabilnost.