Pošta Srbije - Redovan sastanak sa sidikatima

17.10.2023.

Redovan sastanak sa sindikatima

Direktor Pošte Srbije, Zoran Đorđević, održao je redovan sastanak sa predstavnicima „Sindikata PTT Srbije”, Sindikata „Radnik” i Sindikata JP PTT saobraćaja Srbije „Nezavisnost”.

Na sastanku je razgovarano o reviziji ugovora o zakupu i davanju u zakup nepokretnosti i formirana je komisija koja će istražiti mogućnosti izmene ili revizije već zaključenih ugovora na osnovu rezultata koji će biti utvrđeni na terenu. Takođe, dogovoreno je da zajedno sa predstavnicima sindikata u naredna četiri meseca bude izvršen obilazak, kontrola i revizija ugovora za sve nepokretnosti u čijem je zakupu pošta ili je dala u zakup trećim licima.

Sastanku su pored predstavnika sindikata prisustvovali i  direktorka Funkcije poštanske mreže Mirjana Rafael, direktor Funkcije ekonomskih poslova Vladan Žarković, rukovodilac sektora za raspolaganje nepokretnostima Funkcije pravnih poslova Olgica Gavrilović i pomoćnik direktora RJ Beogradski venac, Marijana Čokić.