Pošta Srbije - Sastanak sa sindikatima na temu sistematizacije i reorganizacije

19.10.2023.

Sastanak sa sindikatima na temu sistematizacije i reorganizacije

Na današnjem sastanaku predstavnika „Sindikata PTT Srbije”, Sindikata „Radnik” i Sindikata JP PTT saobraćaja Srbije „Nezavisnost” sa direktorom Pošte Srbije Zoranom Đorđevićem, razgovarano je o sistematizaciji i reorganizaciji Preduzeća.

U prisustvu predsednika Nadzornog Odbora Pošte Srbije Boriše Šarenca i direktorke Funkcije upravljanja kadrovima Danijele Rajković, Sindikat „ „Nezavisnost“ izložio je primedbe tehničke prirode, koje je direktor Đorđević saslušao i prihvatio. Sindikat „Radnik“ dao je saglasnost na predloženi Akt, dok je „Sindikat PTT Srbija“ tražio odlaganje primene.

„Interes Pošte Srbije i Republike Srbije je da nova sistematizacija i reorganizacija što pre stupe na snagu, čime će biti otklonjene sve trenutne manjkavosti i smanjiti odliv ljudi. Nova sistematizacija doneće nam sveukupni boljitak i rezultirati povećanjem zarade. Očekujemo da će ovaj proces trajati godinu dana i da će primena nove sistematizacije početi 1. januara 2025. godine. Sindikati će, kao i do sada, biti aktivno uključeni u ceo proces“, rekao je Đorđević