Pošta Srbije - Finalizirane mere za unapređenje materijalnog položaja zaposlenih

4.11.2023.

Finalizirane mere za unapređenje materijalnog položaja zaposlenih

Vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije Zoran Đorđević, održao je danas sastanak sa delom rukovodstva i poslovodstva, uključujući Funkciju usluga, Funkciju poštanske mreže, Funkciju upravljanja kadrovima, te Funkciju ITEK i zavisno preduzeće Post Pro, kako bi se finalizirali zadaci i hitne mere za poboljšanje poslovanja i unapređenje materijalnog položaja zaposlenih.

Nakon četvorosatnog rada, usaglašen je akcioni plan za naredni period i dogovoreno je da svaka funkcija dostavi hodogram aktivnosti, kako bi se što pre počelo sa primenom dogovorenih mera.

Izrađen je nacrt cenovnika novih Post ekspres usluga, kao i predlog aneksa ugovora o radu, kojim će zaposlenima u tehnologiji biti omogućen dopunski rad. S tim u vezi, usaglašen je nacrt sporazuma sa zavisnim preduzećem Post Pro, analizirani su predlozi modela koji će se primenjivati za zaposlene u tehnologiji, i ustanovljena je metodologija isplate, odnosno način i visina naknade za zaposlene.

U cilju prijema novih izvršilaca u tehnologiji i preraspodele zaposlenih, kao i omogućavanja jednakih uslova i mogućnosti za uvećanu zaradu za sve zaposlene, na sastanku je analiziran i plan za reorganizaciju rejona i normi za poštare i dostavljače, stepen i razlozi opterećenosti rejona i broj izvršilaca koji nedostaje.

Očekivano je da se sa primenom novih mera za poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih počne već u novembru, kako je i v.d. direktor Pošte Srbije obećao, a visina naknade na osnovu učinka dostizaće i preko 40 procenata u slučajevima izuzetnih rezultata i velike produktivnosti, odnosno ostvarivanjem norme.

Dogovori sa današnjeg sastanka biće prezentovani direktorima svih radnih i regionalnih radnih jedinica, koordinatorima i upravnicima iz cele Srbije, koji će na sastanku zakazanom za ponedeljak dobiti konkretna uputstva o načinu sprovođenja novih zadataka i koji su u obavezi da detaljno informišu i edukuju sve zaposlene o novinama i merama kojima će biti poboljšan materijalni položaj zaposlenih.