Pošta Srbije - Sastanak o najvažnijim temama iz poslovanja – Prioriteti u naredim mesecima

28.11.2023.

Sastanak o najvažnijim temama iz poslovanja – Prioriteti u naredim mesecima

Najviši menadžment Pošte Srbije, v.d. direktor Zoran Đorđević, izvršni direktori i direktori ključnih funkcija u Preduzeću, razmatrali su danas najvažnija pitanja iz poslovanja, pokazatelje finansijskog položaja Preduzeća i aktivnosti koje predstoje prema Programu poslovanja.

Dogovorene su aktivnosti koje će se realizovati u naredna dva meseca, kao i aktivnosti koje su predviđene sporazumom sa Vladom Srbije od 15. novembra, a koje će se se u svemu sprovesti u skladu sa sporazumom.

Teme sastanka bile su i prijem novih izvršilaca i odziv kandidata na aktuelnim konkursima, hodogram aktivnosti na zadacima reorganizacije i nove sistematizacije radnih mesta, kao i nedavne kadrovske promene.

Posebna pažnja posvećena je aktivnostima koje Pošta preduzima na vraćanju poverenja starih korisnika i sveobuhvatnom planu za revitalizaciju poslovanja u skladu sa izvršenom procenom štete.

U nastavku, govorilo se o preseku stanja i dosadašnjim rezultatima na novim projektima – saradnje sa DHL-om, projektima eArhiv, eNotar i eNovčanik, zameni starijih Poštinih bankomata i koracima koji predstoje na daljem razvoju infrastrukture.

Učestvovali su izvršni direktori zaduženi za informacione tehnologije i finansije i kadrove, direktori funkcija za usluge, poštansku mrežu, ljudske resurse, pravne poslove, finansije i ekonomske poslove, zamenik direktora funkcije nabavki, investicija i održavanja, kao i specijalni savetnik direktora Preduzeća.

Određeni su rokovi i dinamika za sve aktivnosti, a sledeći sastanak zakazan je za početak sledeće nedelje.