Pošta Srbije - Sastanak sa predstavnicima sindikatima na temu novog kolektivnog ugovora

29.11.2023.

Sastanak sa sindikatima na temu aneksa Kolektivnog ugovora

Na današnjem sastanku predstavnika Sindikata PTT Srbije i Sindikata Radnik sa direktorom Pošte Srbije Zoranom Đorđevićem, u prisustvu direktorke Funkcije upravljanja kadrovima Danijele Rajković, razgovarano je o potpisivanju aneksa Kolektivnog ugovora za Preduzeće, koji je u skladu sa sporazumom ranije potpisanim u Vladi Republike Srbije.

Dogovoreno je da uz konačan obračun plate za novembar, koja će biti uvećana u skladu sa aneksom Kolektivnog ugovora, bude isplaćena i razlika plate za oktobar mesec, što se očekuje 15. decembra.

Takođe, uz putne troškove za novembar mesec biće obračunata i razlika putnih troškova za oktobar, koji se načelno isplaćuju pre konačnog obračuna plate.