Pošta Srbije - Ministar Jovanović na redovnom sastanku sa predstavnicima JP „Pošta Srbije”

11.12.2023.

Ministar Jovanović na redovnom sastanku sa predstavnicima JP „Pošta Srbije”

Ministar informisanja i telekomunikacija, Mihailo Jovanović, sastao se danas sa v.d. direktora JP „Pošta Srbije”, Zoranom Đorđevićem i poslovodstvom ovog Preduzeća, predsednikom Nadzornog odbora JP „Pošta Srbije”, Borišom Šarencem, predstavnicima dva reprezentativna sindikata, Sindikat PTT Srbije i Sindikat Radnik, i predstavnicima nereprezentativnog sindikata, Sindikat Nezavisnost.

Sastanak je održan radi praćenja realizacije Sporazuma koji je potpisala predsednica Vlade Republike Srbije, Ana Brnabić, sa sindikatima i rukovodstvom ovog preduzeća. Takođe, tema sastanka je bila i realizacija plana prijema na neodređeno i određeno za radnike u tehnologiji, kao i realizacija plana eliminisanja ostataka pošiljaka u RPLC „Beograd” i „Novi Sad”.

Podsetimo, u skladu sa Sporazumom svim radnicima, izuzev rukovodstva, isplaćena je jednokratna pomoć u iznosu od dvadeset hiljada dinara 23. i 24. novembra. Vladina Komisija za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje je 28. novembra dala saglasnost JP „Pošta Srbije” za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za ukupno 232 izvršioca, a v.d. direktora Preduzeća je do sada zaključno sa 6. decembrom doneo odluku za prijem 223 zaposlenih na neodređeno. Do 15. decembra rukovodstvo Preduzeća će izaći sa zahtevom za dodatno zapošljavanje na određeno za zaposlene u tehnologiji i ovaj zahtev će proslediti resornom Ministarstvu.

Takođe, Aneksom kolektivnog ugovora za JP „Pošta Srbije” potpisanim 4. decembra definisano je povećanje plata svim zaposlenima u tehnologiji u iznosu od 10% od 1. novembra ove godine, te će isplata prve uvećane zarade biti 15. decembra.

Dodatno povećanje plata za radnike u tehnologiji biće 1. januara 2024. godine i iznosiće 10%, što čini kumulativno povećanje plate u iznosu od 21% u odnosu na zarade u tehnologiji pre 1. novembra. Takođe, uvećanje plata svim zaposlenima u administraciji, izuzev rukovodstvu, biće 10%, počevši od 1. januara 2024. godine. Da bi ova uvećanja od 1. januara 2024. godine bila realizovana, rukovodstvo Preduzeća će inicirati potpisivanje novog Aneksa kolektivnog ugovora do kraja 2023. godine.

Za zaposlene koji su prekinuli obustavu rada, umanjeni putni troškovi i umanjena zarada za dane koji su proveli u obustavi rada će biti isplaćeni sa sledećim obračunom putnih troškova i zarade 12. decembra, odnosno 15. decembra ove godine.

Najzad, po pitanju realizacije plana eliminisanja ostataka pošiljaka u RPLC „Beograd” rukovodstvo Preduzeća je preduzelo sve mere kako bi ostatak međunarodnih prajm pošiljaka bio eliminisan za dva dana, a ostatak običnih pismonosnih pošiljaka za najviše 10 dana.