Pošta Srbije - Odluka o nagrađivanju

12.12.2023.

Odluka o nagrađivanju

V.d. direktor Zoran Đorđević doneo je odluku o nagrađivanju svih zaposlenih koji su bili angažovani na poslovima štampanja, pripreme i uručenja poziva za glasanje, kao i distribucije izbornog materijala.

Odlukom direktora ovi zaposleni biće shodno angažovanju nagrađeni za uspešnu i blagovremenu realizaciju posla.