Pošta Srbije - Održan prošireni kolegijum Preduzeća

14.12.2023.

Održan prošireni kolegijum Preduzeća

Vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije Zoran Đorđević održao je danas 148. sednicu Kolegijuma i sastanak članova Kolegijuma sa koordinatorima i zamenicima koordinatora za radne jedinice Preduzeća, direktorima radnih jedinica van regija i regionalnih radnih jedinica, pomoćnicima direktora Regionalnih radnih jedinica za područne jedinice i predstavnicima sindikalnih organizacija koje deluju u Preduzeću.

Hadži Ana Dašić, direktor Funkcije nabavki, investicija i održavanja govorila je o nadležnostima i prenosu ovlašćenja iz oblasti nabavki za uslugu održavanja vozila, dok je direktorka Funkcije upravljanja kadrovima Danijela Rajković predstavila predlog pravilnika o ocenjivanju zaposlenih.

O radu radnih jedinica, regionalnih radnih jedinica i područnih jednica, izveštavala je direktorka Funkcije poštanske mreže Mirjana Rafael. Planirano je da početkom januara, a pre usvajanja godišnjeg izveštaja, bude održan sastanak na temu analize rada svake radne jedinice pojedinačno.

Kvalitet poštanskih usluga bila je tema izlaganja direktorke Funkcije usluga Bojane Nikolić, a razgovarano je i o novoj, bogatijoj ponudi Post-ekspresa i novom cenovniku koji će stupanjem na snagu 1. januara doneti nove usluge i pristupačnije cene za određene vidove isporuke.

Tema sastanka bila je i sistematizacija i reorganizacija Preduzeća koja će biti sprovedena tokom 2024. godine.