Pošta Srbije - Održan redovan sastanak sa sindikatima

15.12.2023.

Održan redovan sastanak sa sindikatima

Direktor Pošte Srbije, Zoran Đorđević i direktorka Funkcije upravljanja kadrovima Danijela Rajković, održali su danas redovan sastanak sa predstavnicima „Sindikata PTT Srbije”, Sindikata „Radnik” i Sindikata JP PTT saobraćaja Srbije „Nezavisnost”.

Na sastanku je razgovarano o godišnjim poslovnim rezultatima, efikasnosti postojećih radnih procesa, trenutnom stanju, kao i o sprovođenju odluke o povećanju zarade od 1. januara.

Razmatrani su i planovi Preduzeća za narednu godinu, koji uključuju unapređenje internih procesa i dalje unapređenje uslova rada, širenje asortimana i pružanje kvalitetnijih usluga korisnicima.