Pošta Srbije - O Aneksu Kolektivnog ugovora sa predstavnicima Vlade i sindikata

22.12.2023.

O Aneksu Kolektivnog ugovora sa predstavnicima Vlade i sindikata

Direktor JP „Pošta Srbije” Zoran Đorđević i direktorka Funkcije upravljanja kadrovima Danijela Rajković, održali su danas onlajn sastanak sa predstavnicima Vlade (Ministarstva informisanja i telekomunikacija,  Ministarstva finansija, Ministarstva privrede i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja) i reprezentativnih Sindikata PTT Srbije i Sindikata „Radnik”.

Tema sastanka bila je zaključivanje Aneksa III Kolektivnog ugovora za JP „Pošta Srbije”, kojim će se obezbediti sprovođenje odluke o povećanju zarade svim zaposlenima u tehnologiji, kao i u administraciji, izuzev rukovodstvu, u iznosu od 10 procenata  od 1. januara 2024. godine.

Razmatrani su i planovi Preduzeća za narednu godinu koji uključuju unapređenje internih procesa i dalje unapređenje uslova rada, širenje asortimana i pružanje kvalitetnijih usluga korisnicima. 

Direktor Đorđević zatim je održao interni sastanak u kome su učešće uzeli i sindikati, a razgovaralo se o evidentiranim problemima, planu i aktivnostima na njihovom rešavanju.

„Upoznat sam sa problemima sa kojima se susreću poštari, dostavljači, šalterski radnici, vozači i drugi zaposleni koji rade u logističkim centrima. Lično ću razmotriti sve njihove primedbe kako bih prvenstveno uzimajući u obzir njihove predloge, doneo najbolje moguće odluke za efikasniji i rasterećeniji proces rada, sa jedne strane, i obezbedio pružanje usluga boljeg kvaliteta, sa druge”, rekao je direktor Đorđević. Dodao je da sve iznete primedbe podrazumevaju dodatne analize svakog rejona, broja poštara, dostavljača, šalterskih radnika, vozača i tehničara u poštama, ali i da treba obezbediti maksimalno efektivno korišćenje radnog vremena u tehnologiji kako bi se povećala produktivnost, što opet ima za cilj bolji kvalitet usluge.

Predviđeno je da u narednom periodu direktor lično održi pojedinačne sastanke sa poštarima, dostavljačima, šalterskim radnicima, tehničarima u pošti i vozačima.