Pošta Srbije - Reakcija povodom teksta „Dato 2,4 miliona evra za polovnu mašinu"

8.1.2024.

Reakcija povodom teksta „Dato 2,4 miliona evra za polovnu mašinu"

Povodom teksta ,,Zoran Đorđević dao 2,4 miliona evra za polovnu mašinu koju je mogao da kupi za 800.000, pa pravdao troškove skupim transportom" autorke Dunje Marić, objavljenog na portalu nova.rs 6. januara 2024. godine, šaljemo odgovor na navode u tekstu.

U pitanju je tendenciozni i zlonamerni tekst, samo još jedan u nizu, kojim portal nova.rs i sa njim povezane zainteresovane strane, ponovo pokazuju svoje pravo lice, koristeći javni medijski prostor za iznošenje neistina na račun Javnog preduzeća ,,Pošta Srbije" i vršioca dužnosti direktora Zorana Đorđevića, sa namerom da se obmanu javnost, građani i korisnici, naruši ugled i nanese šteta poslovanju ovog javnog preduzeća.

Naime, predmetna nabavka u nadležnosti Radne jedinice ,,Hibridna pošta" Pošte Srbije, sprovedena je u potpunosti u skladu sa zakonom i planirana je na osnovu informacija prikupljenih temeljnim istraživanjem tržišta, kako je to uvek slučaj u Pošti Srbije. S tim u vezi, direktor Hibridne pošte, reagujući na ovaj lažni tekst, navodi sledeće:

Mašina za izradu koverata plaćena je 238 miliona dinara, dok je procenjena vrednost bila 284 miliona dinara, procenjena na osnovu cene nove mašine nemačkog proizvođača i jedinog proizvođača ove mašine na evropskom tržištu. Na tender se između ostalih prijavio ponuđač iz Čačka, firma Uspon doo Čačak sa svojim kooperantima, kao vodeća u remontovanju ovih mašina u Jugioistočnoj Evropi, sa ponudom po svim karakteristikama, kvalitetom, garantnim rokom koji su traženi, nižom cenom od 234 miliona dinara, koja je na kraju tenderske procedure isti i dobila. Firma koja se spominje kao oštećena, može se okarakterisati kao doskorašnji monopolista u proizvodnji koverata. Ista je uputila zahtev za zaštitu prava Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Očigledno je pomenuta kompanija podnela sa nekim drugim ciljem, tendenciozno, vidno sa ciljem narušavanja ugleda konkurenciji, na kraju, i sa ciljem suspenzije zakona o javnim nabavkama, a njihov zahtev je odbijen od strane Republičke komisije kao neosnovan.

Na kraju kao potvrda ovih navoda Pošta Srbije je investiranjem u nabavku predmetne mašine, uspela da kompaniji koja je uložila zahtev Republičkoj komisiji ukine monopolistički položaj za pravljenje koverata, dok sa druge strane Pošta je ugovorila višegodišnje višemilionske poslove, koje su do skoro bile samo pravo pomenute kompanije, i sve to upravo zahvaljujući ovom nabavkom mašine i time opravdala u potpunosti ulaganje u istu.