Pošta Srbije - Pošta ostvarila rekordan neto dobitak od 3,2 milijarde dinara u 2023.

13.2.2024.

Pošta ostvarila rekordan neto dobitak od 3,2 milijarde dinara u 2023.

Prema Izveštaju o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd za 2023. godinu, koji je Nadzorni odbor Preduzeća razmatrao i usvojio na sednici od 29. januara 2024. godine, Javno preduzeće „Pošta Srbije” je u 2023. godini ostvarilo pozitivan rezultat poslovanja, neto dobitak u iznosu 3,2 milijarde dinara, što je za 8 procenata više u odnosu na rezultat poslovanja ostvaren u prethodnoj godini.

Pošta je time potvrdila svoj rang na listi Agencije za privredne registre – Sto „naj” privrednih društava prema neto dobitku u 2022, kada je zauzela visoko 39. mesto.