Pošta Srbije - Sastanak sa delom sindikata i grupom zaposlenih

23.4.2024.

Sastanak sa delom sindikata i grupom zaposlenih

Vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije Zoran Đorđević, sastao se danas sa predstavnicima Samostalnog sindikata poštanskih radnika, sindikata Solidarnost i grupom zaposlenih, među kojima i jedan predstavnik zaposlenih koji su preko Nadzornog odbora Pošte Srbije tražili sastanak sa njim.

Sastanku su prisustvovali predsednik Nadzornog odbora Boriša Šarenac, izvršni direktori Vladimir Dimitrijević i Miloš Đurić, direktorka Funkcije direktor Funkcije pravnih poslova i upravljanja nepokretnostima Nataša Dimitrijević, potpredsednik SSPR Željko Surla, potpredsednik Sindikata Solidarnost Rade Žunjić i zaposleni Ivan Zlatković iz RJ Beograd venac i Denis Geljić iz RJ Novi Sad.  

Prva tema o kojoj je diskutovano bila je mogućnost povećanja zarade u 2024. godini, i dosledna primena Sporazuma potpisanog novembra 2023. godine, u kojem je, između ostalog dogovoreno da se o svim važnim temama sa predstavnicima Vlade Republike Srbije razgovara kvartalno ili šestomesečno. Dogovoreno je da će direktor odmah po formiranju nove Vlade pisanim putem tražiti sastanak kako bi se razgovaralo o mogućnosti povećanja zarade, pronalaženju konačnog rešenja za način prodaje stanova u svojini Pošte, koje koriste zaposleni i bivši zaposleni, zakupci na određeno vreme, u saradnji sa VRS, i ostalim relevantnim temama i tekućim pitanjima. Đorđević će predložiti i da sastanku u Vladi prisustvuje i jedan zaposleni iz Novog Sada.

Druga važna tema odnosila se na isplatu zarade iz dobiti za 2023. godinu. Predlog direktora Đorđevića bio je da dobit bude isplaćena iz četiri dela, dok su predstavnici sindikata i grupe radnika zahtevali da isplata bude iz dva dela. Zaključeno je da će Nadzorni odbor na sutrašnjoj sednici doneti odluku o ovom pitanju, nakon čega će je uputiti ka Vladi Republike Srbije.

Povodom prijema novih izvršilaca, direktor je prisutne informisao da je od potpisivanja Sporazuma do danas primljen 471 zaposleni, i da se još uvek po potrebi zapošljavaju novi izvršioci.

Po pitanju isplate nagrade za zaposlene koji su štampali, zavodili, prevozili i uručivali izborni materijal za izbore održane u decembru 2023. godine, direktor je potvrdio da je umeđuvremenu potpisao rešenja za sve koji su bili angažovani, kao i da će nagradu svi dobiti uz konačnu isplatu zarade za april 2024 godine.Na sastanku je razgovarano i o ostalim temama od značaja za Preduzeće i zaposlene u Pošti i dogovoreno da će se ovakvi razgovori nastaviti i ubuduće.

Prvi sledeći sastanak dogovoren je za početak maja, odmah po završetku praznika.