Pošta Srbije - Ranija isplata akontacije dela zarade za april

23.4.2024.

Ranija isplata akontacije dela zarade za april

Nakon molbe reprezentativnih sindikata u skladu sa odlukom direktora Zorana Đorđevića isplata akontacije dela zarade za april 2024. godine biće isplaćena ranije, u utorak, 30. aprila 2024. godine.

.