Pošta Srbije - Poštanske marke posvećene Vaskrsu

20.2.2019.

Poštanske marke posvećene Vaskrsu

Prigodno filatelističko izdanje sadrži dve poštanske marke nominalnih vrednosti od 23 dinara i 74 dinara, koverat prvog dana (FDC) i prigodan žig.

Pošta Srbije će 21. februara pustiti u opticaj emisiju prigodnih poštanskih maraka pod nazivom „Vaskrs”, u čast praznika Hristovog vaskrsnuća, jednog od najvećih hrišćanskih praznika.

Za hrišćane, Vaskrs je dan večne radosti, dan kada je Isus Hristos, Sin Božji, pobedio smrt. Činom vaskrsnuća Isus Hristos je dokazao svoje božanske moći i otvorio vrata večnog života, radosti i sreće. Datum proslave Hristovog vaskrsnuća nije fiksan. Vaskrsna nedelja određuje dan godišnje proslave Hristovog vaskrsnuća, a izračunava se na osnovu datuma punog Meseca koji je prethodio Hristovom vaskrsnuću 30. godine p. n. e.

Prigodno filatelističko izdanje sadrži dve poštanske marke nominalnih vrednosti od 23 dinara i 74 dinara, koverat prvog dana (FDC) i prigodan žig. Marke su štampane u tiražu od 215.000 i 100.000 komada.