Pošta Srbije - Pošta Srbije ostvarila dobit od 2,3 milijarde dinara

26.2.2019.

Pošta Srbije ostvarila dobit od 2,3 milijarde dinara

Mira Petrović, v. d. direktora JP „Pošta Srbije“, iskazala je zadovoljstvo postignutim rezultatom i istakla još veća očekivanja od tekuće godine.

Na XX sednici Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd, održanoj 26.2.2019. godine u sedištu Preduzeća, usvojen je Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd za 2018. godinu i doneta je Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu i Izveštaja nezavisnog revizora. Pošta Srbije je poslovnu 2018. godinu završila sa pozitivnim rezultatom, uz ostvarenu neto dobit u iznosu od 2,3 milijarde dinara.

Mira Petrović, v. d. direktora JP „Pošta Srbije“, iskazala je zadovoljstvo postignutim rezultatom i istakla još veća očekivanja od tekuće godine. „Pozitivno poslovanje je rezultat ostvarenih većih poslovnih prihoda kao i racionalizacije troškova i dobrog upravljanja s druge strane. Uz redovno izmirene obaveze prema svim poveriocima, kao i redovne plate za skoro 15.000 zaposlenih, ostvaren je poslovni dobitak u visini od 2,4 milijarde dinara na šta bi menadžment i zaposleni trebalo da budu ponosni“, izjavila je Mira Petrović.

Petrović je istakla veliki uspeh Pošte Srbije u složenim tržišnim uslovima, kao i rast i razvoj strateške usluge – Post-ekspres i značajno dalje razvijanje IT sektora.

Poslovni prihodi u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 24,9 milijardi dinara, i za 3,2% su veći od planiranih, odnosno za 0,2% veći od prihoda ostvarenih u 2017. godini. Strukturu poslovnih prihoda čine prihodi od: rezervisanih poštanskih usluga 32,9%, nerezervisanih poštanskih usluga 2,3%, komercijalnih usluga 47,7% i ostali poslovni prihodi 17,1%.

Na ime kapitalnih ulaganja utrošeno je 1,2 milijarde dinara, pri čemu dominiraju ulaganja u nabavku opreme sa 51,2%, ulaganja u Pošta Net 19,0% i ulaganje u zanavljanje transportnih sredstava od 18,1%.

U 2018. godini izvršeno je plaćanje javnih prihoda po raznim osnovama u ukupnom iznosu od 8,6 milijardi dinara.

Protekle godine u poštama u celoj Srbiji pruženo je 457 miliona usluga ili u proseku preko 38 miliona usluga svakog meseca.