Pošta Srbije - Elektronski prenos novca za celu Bosnu i Hercegovinu

10.1.2017.

Elektronski prenos novca za celu Bosnu i Hercegovinu

Slanje i prijem novca se u Srbiji obavlja u dinarima, dok se u Bosni i Hercegovini usluga pruža u konvertibilnim markama, u skladu sa kursnim listama koje primenjuju dve poštanske uprave.

Zahvaljujući novoj usluzi Pošte Srbije – Međunarodnoj poštanskoj uputnici, brz, jednostavan i siguran elektronski prenos novca sada je moguć na celoj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Naime, osim razmene međunarodnih uputnica sa javnim poštanskim operatorima Pošte Srpske i BH Pošta Sarajevo, od 11. januara je potpisan ugovor za ovu uslugu i sa trećim javnim poštanskim operatorom u Bosni i Hercegovini – Hrvatskom poštom d.o.o. Mostar.

Slanje i prijem novca se u Srbiji obavlja u dinarima, dok se u Bosni i Hercegovini usluga pruža u konvertibilnim markama, u skladu sa kursnim listama koje primenjuju dve poštanske uprave.

Uplaćene uputnice dostupne su za isplatu u roku od 30 minuta, u zavisnosti od radnih vremena pošta. Maksimalni iznos po jednoj uputnici je 1.500 evra, u dinarskoj protivvrednosti po važećem kursu na dan uplate/prispeća uputnice. Naknadu plaća isključivo pošiljalac prilikom slanja novca.

Za ovaj način transfera novca korisnicima nisu potrebni ni devizni račun, ni popunjavanje obrazaca, kao ni dodatna dokumentacija – potrebno je samo da poseduju važeću ličnu ispravu. Takođe, transakcije podržava bezbedna i zaštićena informatička mreža.

Pošta Srbije je mogućnost elektronskog prenosa novca ponudila sa ciljem da pospeši slanje otkupnih pošiljaka i elektronsku trgovinu. Na ovaj način Pošta širi paletu brzih, pouzdanih i dostupnih servisa, vodeći računa o potrebama svojih korisnika i trendovima savremenog poslovanja.