Pošta Srbije - Pošta razmenjuje međunarodne uputnice i sa Katarom

2.10.2017.

Pošta razmenjuje međunarodne uputnice i sa Katarom

Maksimalni iznos po jednoj uputnici je 2.000 USD, u dinarskoj protivvrednosti po važećem kursu na dan uplate/prispeća uputnice.

Međunarodna poštanska uputnica predstavlja brz, jednostavan i pristupačan prenos novca, što će Pošta Srbije od danas omogućiti i sa ovlašćenim poštanskim operatorom u Kataru.

Na šalterima 1.294 ovlašćene pošte širom Srbije, slanje i prijem novca na ovakav način obavlja se u dinarima, dok je u Kataru i katarskim rijalima (QAR), u skladu sa kursnim listama koje primenjuju poštanske uprave.

Maksimalni iznos po jednoj uputnici je 2.000 USD, u dinarskoj protivvrednosti po važećem kursu na dan uplate/prispeća uputnice.

Uputnice poslate iz Katara raspoložive su za isplatu odmah nakon prispeća u sistem Pošte Srbije, dok su uputnice poslate iz Srbije raspoložive za isplatu u roku od dva sata u svim većim poštama Katara.

Rok važenja uputnice je 30 kalendarskih dana, nakon čega se može isplatiti samo pošiljaocu.

Podsećamo da se međunarodne poštanske uputnice već razmenjuju sa Rusijom, Francuskom, Ukrajinom, Belorusijom, Crnom Gorom, Hrvatskom, Bosnom i Hrecegovinom, čime Pošta Srbije širi paletu brzih, pouzdanih i široko dostupnih servisa, vodeći računa o potrebama svojih korisnika i trendovima savremenog poslovanja.