Pošta Srbije - Profitabilna Pošta

30.10.2017.

Profitabilna Pošta

U periodu januar-septembar, ukupni prihodi su dostigli 18,7 milijardi dinara, dok su ukupni rashodi bili 16,5 milijardi, te je Pošta Srbije iskazala neto dobitak od 1,7 milijardi dinara.

Nadzorni odbor Pošte Srbije usvojio je na današnjoj sednici informaciju o poslovanju ovog javnog preduzeća u prvih devet meseci 2017. godine, kao i izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja.

U periodu januar-septembar, ukupni prihodi su dostigli 18,7 milijardi dinara, dok su ukupni rashodi bili 16,5 milijardi, te je Pošta Srbije iskazala neto dobitak od 1,7 milijardi dinara.

Preduzeće je planiralo da će u prvih devet meseci imati poslovni dobitak od 308 miliona dinara, a postignut je iznos od 2,2 milijarde dinara.

Poslovni prihodi su veći od planiranih i na kraju trećeg kvartala iznose 18,1 milijardu dinara. Nešto više od polovine te sume obezbedio je komercijalni servis, uz nastavljen trend rasta prihoda od paketskih, ekspres i logističkih usluga, koji u 2017. iznosi preko 12 odsto. Sa svojim Post-ekspres servisom, Pošta već 15. godinu drži lidersku poziciju na tržištu najizloženijem konkurenciji, budući da na njemu posluje više od 50 registrovanih kurirskih službi.

Dobrim upravljanjem troškovima i racionalizacijom na svim nivoima, poslovni troškovi su svedeni na najmanju moguću meru i za 10,3 odsto su ispod planiranih.

U posmatranom periodu Pošta je izdvojila 845,9 miliona dinara za investicije, što je za oko 12 odsto više nego prošle godine, a najviše je uloženo u nabavku novih tehnoloških transportnih sredstava koja su osnov poštanske delatnosti.