Pošta Srbije - Pošta u punom kapacitetu na usluzi građanima Srbije

21.11.2017.

Pošta u punom kapacitetu na usluzi građanima Srbije

Podsećamo javnost da je u petak 17.11.2017. godine doneta odluka reprezentativnih sindikata, koji okupljaju gotovo 11.000 zaposlenih, da se odustaje od štrajka u Pošti Srbije.

Obaveštavamo javnost da JP „Pošta Srbije”, kojoj je poverena delatnost od javnog interesa, svim pravnim i fizičkim licima bez zastoja pruža usluge koje su u njenom delokrugu rada. Dakle, netačni su tendenciozni pokušaji uznemiravanja javnosti od strane čelnika nereprezentativnog sindikata – Samostalnog sindikata poštanskih radnika – da u poštama Srbije vlada haos.

Podsećamo javnost da je u petak 17.11.2017. godine doneta odluka reprezentativnih sindikata, koji okupljaju gotovo 11.000 zaposlenih, da se odustaje od štrajka u Pošti Srbije.

Na današnji dan, prema zvaničnom izveštaju stručnih službi, 17 zaposlenih sa teritorije Republike Srbije izjasnilo se da će podržati štrajkačke aktivnosti Samostalnog sindikata poštanskih radnika, što je njihovo legitimno pravo.

Ovo poslovodstvo, na čelu sa v. d. direktora Preduzeća gospođom Mirom Petrović, uz punu saradnju sa osnivačem Vladom RS na čijem je čelu gospođa Ana Brnabić i predstavnicima reprezentativnih sindikata – Sindikata PTT Srbije i Sindikata PTT „Nezavisnost”, iznalazi najbolje rešenje za poboljšanje socijalnog i materijalnog položaja 15.000 zaposlenih.

Obaveštavamo javnost i to da je usled nezakonite blokade rada Regionalnog poštansko-logističkog centra „Beograd”, koji predstavlja žilu kucavicu JP „Pošta Srbije”, u organizaciji Samostalnog sindikata poštanskih radnika došlo do višednevnog prekida procesa rada u delatnosti od opšteg interesa, na koji način je Preduzeću naneta višemilionska šteta zbog kašnjenja pri uručenju pošiljaka.

Stručne službe Pošte Srbije, po nalogu Vlade Srbije, Nadzornog odbora i uz punu saglasnost reprezentativnih sindikata intenzivno rade na sagledavanju direktne i indirektne štete koje je naše preduzeće pretrpelo i prema trenutnim podacima šteta iznosi 300.000.000,00 dinara. Očekuje se da će posledice nezakonitih okupljanja biti dalekosežnije, a šteta znatno veća.

Prema organizatorima i učesnicima u blokadi distributivnog centra preduzimaju se sve zakonom predviđene mere kako bi takvo ponašanje bilo sankcionisano, i kako bi se zaštitio ovaj važan državni sistem, 15.000 zaposlenih i njihove porodice. Neotuđivo je pravo zaposlenih da svoje nezadovoljstvo izražavaju protestom ili štrajkom u skladu sa propisima koji tu oblast regulišu, ali je nedopustivo da učesnici svojim neodgovornim postupcima i ponašanjem nanose višemilionsku štetu kako Preduzeću i zaposlenima, tako i Republici Srbiji.