Pošta Srbije - Nadzorni odbor doneo odluku o učešću zaposlenih u dobiti iz 2017. godine

25.3.2019.

Nadzorni odbor doneo odluku o učešću zaposlenih u dobiti iz 2017. godine 

Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd na XXI sednici koja je održana danas, doneo je odluku o raspodeli neraspoređene dobiti zaposlenima - tako da se 475 miliona dinara opredeljuje za učešće zaposlenih u dobiti.

Uz obrazloženje da je Pošta Srbije u 2017. godini ostvarila profit od 2,23 milijarde dinara, a da su dobrom rezultatu doprineli upravo zaposleni, stav poslovodstva Preduzeća je da se zaposlenima isplati zarada iz dobiti u iznosu od 475 miliona dinara, a što bi sa ranije isplaćenom dobiti u istom iznosu, decembra 2018. godine, zajedno iznosilo 950 miliona dinara ukupno raspoređene dobiti iz 2017. po osnovu učešća zaposlenih u dobiti. Preduzeće je Odluku uputilo na saglasnost Osnivaču – Vladi Republike Srbije. Preduzeće je 30. novembra 2018. godine uplatilo zakonskih 50% ostvarene dobiti Osnivaču.

Na sednici je razmatran socijalno-ekonomski položaj zaposlenih i zahtevi reprezentativnih sindikata za unapređenje istog. Poslovodstvo je iznelo jasan stav da sistem obezbeđuje redovne plate i isplate iz dobiti za blizu 15.000 zaposlenih, kao i da menadžment utiče na poboljšanje položaja zaposlenih kroz unapređenje tehnološkog procesa i uslova rada, obnovu tehnologije i sredstava za rad i voznog parka, preduzimajući sve mere iz nadležnosti Preduzeća. Ukazano je na činjenicu da je u februaru o.g. povećana zarada koja je predmetnim zakonom umanjena 2014. godine, i ponovljeno da je povećanje mase zarada, bez koje ne postoje uslovi za uvećanje zarada zaposlenima, isključiva nadležnost Osnivača. Menadžment i Nadzorni odbor nastaviće razgovore sa Osnivačem u cilju pronalaženja rešenja za dalje unapređenje položaja zaposlenih.

Zbog rezultata koji su očigledni, zbog korisnika i obaveza koje kao javni poštanski operator preuzima, menadžment Preduzeća će preduzimati neophodne menadžerske odluke i mere shodno pozitivnim zakonskim propisima, internim procedurama i potrebama poslovanja kako bi sistem stabilno poslovao, a svi organizacioni delovi neometano funkcionisali i nastavili da ostvaruju pozitivan poslovni rezultat.