Pošta Srbije - Demanti povodom netačnih napisa o pošiljkama poteklim od internet trgovine

27.7.2020.

Demanti povodom netačnih napisa o pošiljkama poteklim od internet trgovine

Pošta Srbije sve pošiljke iz međunarodnog saobraćaja, uključujući i pošiljke generisane internet trgovinom, prerađuje, distribuira i uručuje u svemu u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama, propisanim procedurama i u skladu sa rokovima dostave, odmah po prispeću u Poštu Srbije i završenih carinskih postupaka. Netačne su i neosnovane optužbe na račun Pošte Srbije da pošiljke generisane internet trgovinom nestaju u Srbiji te da je za to odgovorna Pošta Srbije.

Povodom neutemeljenih, netačnih i uvredljivih objava organizacije Efektiva i potonjih tendencioznih napisa i objava u pojedinim medijima, bez davanja vremena i prostora da se odgovori na neosnovane optužbe, Pošta Srbije će iskoristiti svu pravnu zaštitu.

Napominjemo da su ponovnim uspostavljanjem tokova međunarodnog saobraćaja značajno ubrzani i normalizovani tokovi transporta međunarodnih pošiljaka, za razliku od perioda na početku pandemije izazvane virusom Kovid-19, kada je transport bio u prekidu što je izazvalo kašnjenja dela međunarodnih pošiljaka od tri meseca. Usled okolnosti izazvanih višom silom, Pošta Srbije ne može snositi odgovornost i tokom pomenutog perioda postupala je kao i druge poštanske uprave saglasno preporukama i objavama razmenjenim preko Svetskog poštanskog saveza.

Zbog uvreda, neproverenih i potpuno neistinitih navoda na račun poslovanja kako Javnog preduzeća „Pošta Srbije“, Beograd, tako i na račun zaposlenih u ovom preduzeću, udruženju Efektiva upućena je opomena pred utuženje.