Pošta Srbije - Zlatni sertifikat za upravljanje kvalitetom Pošti Srbije

5.2.2021.

Zlatni sertifikat za upravljanje kvalitetom Pošti Srbije

Pošti Srbije zvanično je dodeljen Zlatni A sertifikat za upravljanje kvalitetom u međunarodnom poštanskom saobraćaju, od strane Međunarodnog biroa Svetskog poštanskog saveza (SPS).

Poštin Zlatni sertifikat najvišeg je ranga, važi od 17. decembra 2020. do 16. decembra 2023. godine, uz godišnje potvrđivanje održanja standarda. Garant je ispunjavanja najviših međunarodnih standarda i propisa u međunarodnom poštanskom saobraćaju – da se prijem, prerada, prenos i uručenje poštanskih pošiljaka pružaju u potpunosti u skladu sa definisanim aktima i po najvišim standardima SPS, a dodeljuje se poštanskim upravama za koje se to utvrdi, prema metodologiji sertifikovanja upravljanja kvalitetom. Pored zlatnog, postoje i srebrni i bronzani nivo kvaliteta.

„Dobijeno priznanje veoma je važno za Poštu Srbije i njene zaposlene, koji kontinuirano vredno rade na pružanju kvalitetnih usluga, kako u domaćem, tako i u međunarodnom poštanskom saobraćaju. Provera i potvrda kvaliteta pružanja usluga i dobre prakse u međunarodnom saobraćaju, dobra je osnova za sva buduća unapređenja, kako bismo i ostali u društvu najboljih na globalnom nivou”, rekla je ovim povodom Mira Petrović, vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije.

Ceo postupak sertifikacije trajao je duže od godinu dana, a posebno je pozitivno istaknuto učešće Pošte u međunarodnim projektima upravljanja kvalitetom, korišćenje međunarodnih standarda ISO 9001, S42, S10, organizacija dostave na kućnu adresu širom zemlje, sistem komunikacije sa korisnicima i dobra saradnja sa Upravom carina.