Pošta Srbije - Nadzorni odbor Pošte Srbije razmatrao ekonomsku situaciju u Preduzeću

8.3.2021.

Nadzorni odbor Pošte Srbije razmatrao ekonomsku situaciju u Preduzeću

Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd je 8. marta 2021. godine održao XXXVI sednicu u proširenom sastavu, kojoj su prisustvovali i vršilac dužnosti direktora Preduzeća, izvršni direktori, direktori Funkcija i Pratećih funkcija Preduzeća, kao i direktori radnih jedinica „Novi Sad”, „Beogradski venac” i „Regionalni poštansko-logistički centar Beograd”.

Predstavnici poslovodstva Preduzeća upoznali su Nadzorni odbor sa stanjem, aktivnostima i problemima u okviru poslovnih funkcija kojima upravljaju.

Na osnovu datih informacija, Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd, doneo je zaključke koji će omogućiti unapređenje poslovanja i poboljšanje trenutne ekonomske situacije Preduzeća. Takođe, dogovoreno je da se u narednom periodu održi sastanak sa predstavnicima sindikalnih organizacija koji će biti upoznati sa svim budućim aktivnostima Nadzornog odbora i poslovodstva Preduzeća.