Pošta Srbije - Pošta – važan partner u digitalizaciji

19.3.2021.

Pošta – važan partner u digitalizaciji

Vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije Zoran Đorđević i direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović dogovorili su danas sveobuhvatniju i čvršću saradnju Pošte i Kancelarije. Dalji razvoj digitalnih servisa opredeliće i aktivniju ulogu Pošte u procesu digitalizacije u Srbiji, kroz elektronske servise Kancelarije koje bi za njene potrebe pružala Pošta, poput SMS servisa za obaveštavanje o terminu i mestu zakazane vakcinacije, i drugih vidova saradnje.

Tema razgovora bili su i planovi za veću upotrebu potencijala Državnog data centra.