Pošta Srbije - Obrazovanje u osnovi modernog poslovanja

22.3.2021.

Obrazovanje u osnovi modernog poslovanja

Zoran Đorđević, vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije, i direktorka Funkcije usluga Bojana Nikolić, posetili su danas Visoku školu strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije i Srednju tehničku PTT školu u Beogradu.

Sa direktorima škola, Goranom Zajićem i Milenkom Popovićem, razgovarali su o nastavku i intenziviranju saradnje Pošte i ovih ustanova koje školuju stručne kadrove u oblasti saobraćaja, poštanskog saobraćaja i telekomunikacija, u opštem cilju jačeg povezivanja tržišta rada sa obrazovnim ustanovama i profilima.

„U Pošti Srbije dobrodošli su mladi školovani kadrovi sa znanjima i veštinama koje odgovaraju savremenim zahtevima, a različite i sveobuhvatne modalitete saradnje razmotrićemo detaljno u narednom periodu”, zaključio je direktor Đorđević.