Pošta Srbije - Korekcija iznosa poštanskih i usluga novčanog poslovanja

31.3.2021.

Korekcija iznosa poštanskih i usluga novčanog poslovanja

Od 1. aprila stupaju na snagu novi cenovnici poštanskih usluga u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju, koje je prethodno odobrila Vlada Republike Srbije 18. marta 2021.god. Time Pošta Srbije usklađuje svoje poslovanje sa Zakonom o poštanskim uslugama i drugim propisima koji regulišu poštanski saobraćaj, ali i sa realnim troškovima koje iziskuje obavljanje univerzalne poštanske usluge.

U skladu sa rastom cena na malo, korigovane su cene poštanskih usluga i usluga novčanog poslovanja, pri čemu izdvajamo najčešće korišćenu uslugu pismo do 20 gr (obično), koje će sada koštati 30 umesto 27 dinara, a preporučeno pismo iste mase biće 90 umesto 81 dinar. Minimalno je povećana provizija za gotovinske uplate, te za uplatu do 5.000 dinara treba izdvojiti 50 dinara, umesto dosadašnjih 45, što je i dalje čini najnižom cenom za korisnike.

Cena paketskih usluga kako u unutrašnjem, tako i u međunarodnom saobraćaju nije menjana.

Ističemo da prateći trendove savremenog poslovanja, Pošta Srbije od 1. aprila počinje sa pružanjem usluge prijema uplata preko sistema instant plaćanja Narodne banke Srbije, i to bez dodatnih provizija za korisnike.

U prvoj fazi na 4.000 šaltera pošta širom Srbije moći će da se plaćaju administrativne takse Ministarstva unutrašnjih poslova (izdavanje ličnih dokumenta, izdavanje registracione nalepnice, prijava prebivališta i sl.) i sredstva će istog trenutka biti vidljiva na računu MUP-a. Napominjemo da se skoro 50 odsto uplata za usluge Ministarstva unutrašnjih poslova prima na šalterima pošta, što dodatno ukazuje na značaj uvođenja nove usluge.

Kao društveno odgovorna kompanija, vodili smo računa da odgovorimo potrebama korisnika usluga najnižom cenom i zadovoljavajućim kvalitetom.