Pošta Srbije - „Hibridna pošta” Pošte Srbije prati proces digitalizacije

19.4.2021.

„Hibridna pošta” Pošte Srbije prati proces digitalizacije

„Cilj Pošte Srbije je pružanje savremene i kvalitetne usluge za sve korisnike, a to podrazumeva i unapređenje svih kapaciteta kojima raspolažemo“, istakao je v.d. direktora Zoran Đorđević, prilikom današnje posete Radnoj jedinici „Hibridna pošta”.

Direktor Đorđević se tokom posete ovoj radnoj jedinici detaljno upoznao sa tehnološkim procesom i radom „Hibridne pošte” i najavio orijentaciju Pošte Srbije ka modernizaciji svih poslovnih procesa i usluga u skladu sa digitalizacijom kao strateškim opredeljenjem Vlade Republike Srbije.

Radna jedinica „Hibridna pošta” zapošljava 139 radnika i svoje usluge pruža Pošti Srbije i eksternim privatnim i korporativnim korisnicima. Personalna štampa sa uslugom varijabilne štampe, kao jedna od glavnih usluga „Hibridne pošte“, predstavnja poseban proces i obuhvata kompletnu prethodnu informatičku obradu: od adresa i podataka, do izrade adresiranih koverata različitog dizajna i štampanih sadržaja.