Pošta Srbije - Strateška saradnja pošta Srbije i Slovenije

20.4.2021.

Strateška saradnja pošta Srbije i Slovenije

Direktori pošta Srbije i Slovenije, Zoran Đorđević i Tomaž Kokot, održali su danas prvi onlajn sastanak, i tom prilikom potvrdili spremnost da tradicionalno dobru saradnju pošta dve zemlje intenziviraju u pravcu strateškog razvoja novih usluga za građane i privredu.

Na sastanku kome je prisustvovao i predsednik Nadzornog odbora JP „Pošta Srbije” Boriša Šarenac, ocenjeno je da postoji obostrana spremnost za zajednički rad na unapređenju poštanskih, tehnoloških i logističkih rešenja, u skladu sa rastućim potrebama građana i privreda Srbije i Slovenije.

Današnji sastanak održan je na inicijativu Zorana Đorđevića, v.d. direktora Pošte Srbije, kao prva u nizu aktivnosti na razvoju strateške saradnje Pošte Srbije sa poštanskim operatorima u regionu.

Okviri mogućih pravaca saradnje pošta Srbije i Slovenije koje su danas razmotrili direktori Đorđević i Kokot, biće predmet dalje razrade od strane stručnih timova. Takođe, direktor Đorđević uputio je zvaničan poziv da delegacija Pošte Slovenije poseti Poštu Srbije, što je gospodin Kokot sa zadovoljstvom prihvatio.