Pošta Srbije - Pošta Srbije uz Komercijalnu banku NLB grup i njene korisnike

21.4.2021.

Pošta Srbije uz Komercijalnu banku NLB grup i njene korisnike

Prateći potrebe finansijskog tržišta i korisnika, u cilju dogovora i definisanja različitih modaliteta saradnje u narednom periodu, Zoran Đorđević, v. d. direktora Pošte Srbije i Bojana Nikolić, direktorka Funkcije usluga, danas su se sastali sa predstavnicima Komercijalne banke NLB grup – Vlastimirom Vukovićem, predsednikom Izvršnog odbora Banke, i Dubravkom Đedović Negre, savetnicom Izvršnog odbora za privredu i investiciono bankarstvo.

Priprema i potpisivanje „Krovnog memoranduma o saradnji”, uz definisanje poverenih poslova koje će Pošta pružati u ime i za račun Banke, u najskorijem roku, kao i formiranje stručnih timova koji će raditi na realizaciji operativnih planova, dogovoreni su danas. Glavna zajednička poruka predstavnika Pošte i Banke, kao i povoljnosti za korisnike, su da se uspostavljanjem ove saradnje klijentima Komercijalne banke NLB grup na raspolaganje stavlja, uz postojeće ekspoziture banke, i više od 1.500 poslovnica u celoj Srbiji putem najrasprostanjenije nacionalne infrastrukturne mreže Pošte Srbije.

„Zajednički nam je cilj postizanje novog rasta i obima usluga, kao i projekti koji će doneti inovacije zasnovane na novim partnerstvima, sa benefitima za korisnike i društvo u celini”, zaključio je na današnjem sastanku Zoran Đorđević, v. d. direktora Pošte Srbije.