Pošta Srbije - Direktor Đorđević u poseti LPLC Jagodina

26.4.2021.

Direktor Đorđević u poseti LPLC Jagodina

Zoran Đorđević, v. d. direktora Pošte Srbije, obišao je danas poštansko-logistički centar u Jagodini, i sastao se sa direktorom Područne jedinice „Jagodina” Milanom Popovićem i zaposlenima. U obilasku prostorija za tehnološke procese i voznog parka, direktor Đorđević poručio je da je podizanje tehničko-tehnološkog nivoa mreže lokalnih poštansko-logističkih centara kako bi se ojačali ukupni transportno-logistički kapaciteti, među prioritetima njegovih i aktivnosti poslovodstva Pošte Srbije.

U razgovoru sa zaposlenima na preradi pošiljaka angažovanim u noćnoj smeni, koji su izneli poteškoće sa kojima se suočavaju i predloge za unapređenje radnih procesa, zaključeno je da će se ubrzano raditi na unapređenju tehnoloških rešenja i njihovoj implementaciji u cilju povećanja kapaciteta i unapređenja procesa sortiranja, pretovara, transporta i skladištenja, prema novim komercijalnim tržišnim zahtevima u Jagodini i okolini.

„Planiramo velika ulaganja u poboljšanje kapaciteta, koja će pratiti naš dinamičan nastup na tržištu, i koja će uz poboljšanje performansi, doprineti i unapređenju uslova rada zaposlenih. Takođe, radno angažovanje zaposlenih adekvatno će se vrednovati, posebno kolega u tehnologiji, sa ciljem poboljšanja materijalno-finansijskog položaja i povećanja zadovoljstva zaposlenih”, zaključio je Đorđević.