Pošta Srbije - Uspešno startovao novi kanal komunikacije direktora sa zaposlenima u Pošti

29.4.2021.

Uspešno startovao novi kanal komunikacije direktora sa zaposlenima u Pošti

Današnjim otvaranjem direktne telefonske linije za komunikaciju direktora sa zaposlenima u JP „Pošta Srbije”, u dvočasovnom trajanju, priliku da razgovara sa vršiocem dužnosti direktora Zoranom Đorđevićem i izvršnim direktorima, iskoristilo je čak 66 zaposlenih u Pošti.

Javljale su se kolege iz svih krajeva Srbije, koje su sa direktorom želele da podele predloge, probleme, nedoumice, ali i da ga upitaju o planovima za reorganizaciju i modernizaciju poslovanja. Zanimala su ih i druga pitanja od značaja za njihov radno-pravni status, zarade, mogućnost napredovanja, vrednovanje radnog učinka.

„Profesionalno i lično veoma sam zainteresovan za mišljenja, predloge, razmenu ideja sa zaposlenima, posebno za poteškoće sa kojima se suočavaju u obavljanju svakodnevnog posla. Aktivno slušanje i neposredna komunikacija doprinose uspešnijoj organizaciji i poslovanju, a briga o zaposlenima i aktivna podrška, motivisale su nas za uvođenje ovog kanala komunikacije. Zadovoljan sam odzivom zaposlenih, kao i kvalitetnim predlozima koje sam danas imao priliku da čujem”, rekao je direktor Đorđević, po završetku dvočasovne komunikacije za zaposlenima.

Direktni razgovori direktora Đorđevića i izvršnih direktora Preduzeća sa zaposlenima, putem novog kanala komunikacije, od danas postaju praksa u Pošti Srbije, i održavaće se na mesečnom nivou.