Pošta Srbije - Pošta i eCommerce Asocijacija Srbije potpisale Memorandum o razumevanju

6.5.2021.

Pošta i eCommerce Asocijacija Srbije potpisale Memorandum o razumevanju

Vršilac dužnosti direktora JP „Pošta Srbije” Zoran Đorđević i predsednica  eCommerce Asocijacije Srbije Zorana Milidrag potpisali su danas Memorandum o razumevanju, koji predstavlja još jedan segment aktivnog uključivanja Pošte Srbije u  razvoj internet poslovanja i obezbeđivanja pouzdane logističke infrastrukture i informatičkih rešenja za unapređenje internet trgovine u Srbiji.

„Strateški cilj Pošte Srbije je razvoj novih i unapređenje postojećih usluga kroz proces digitalizacije, za šta imamo punu podršku Vlade Republike Srbije i premijerke Ane Brnabić. Kroz saradnju sa eCommerce Asocijacijom, Pošta Srbije će, kao najveći nacionalni provajder logističkih usluga, pomagati razvoj ovog segmenta poslovanja, pre svega kod mikro i malih preduzeća, i omogućiti bržu i kvalitetniju isporuku na adrese kupaca”, izjavio je Zoran Đorđević, v.d. direktora Pošte Srbije.

„Saradnja sa Poštom Srbije u programskim sadržajima i projektima eCommerce Asocijacije ključna je za razvoj i unapređenje internet poslovanja u Srbiji, pre svega kroz razmenu iskustava radi edukacije korisnika – mikro i malih preduzeća, kao i u otklanjanju barijera za efikasniji razvoj internet trgovine kroz razvoj logističkih usluga, koje su se sa rastom internet trgovine u poslednjih godinu dana pokazale kao najveće razvojno ograničenje”, istakla je Zorana Milidrag, predsednica eCommerce Asocijacije Srbije koja okuplja više od stotinu velikih kompanija i zalaže se, između ostalog, za podizanje standarda internet poslovanja u cilju uključivanja Srbije u svetske e-commerce tokove.