Pošta Srbije - Vlada Srbije odobrila isplatu dobiti zaposlenima Pošte Srbije

27.5.2021.

Vlada Srbije odobrila isplatu dobiti zaposlenima Pošte Srbije

Vršilac dužnosti direktora „Pošte Srbije“ Zoran Đorđević održao je sastanak sa predstavnicima dva sindikata - Sindikat PTT Srbije i Sindikat JP PTT saobraćaja „Srbija“ „Nezavisnost” -  na kom ih je, između ostalog, upoznao sa odlukom Vlade Republike Srbije, koja je na današnjoj sednici dala saglasnost da se izvrši isplata iskazane dobiti za 2020. godinu zaposlenima u skladu sa Kolektivnim ugovorom.

Direktor Đorđević je najavio da će, imajući u vidu nasleđenu tešku finansijsku situaciju koju je, prema njegovim rečima, novo rukovodstvo zateklo preuzimajući dužnost u martu mesecu, isplata dobiti biti realizovana dinamikom koja neće ugroziti stabilnost poslovanja preduzeća, odnosno, izmirenje tekućih obaveza, kao što su plate zaposlenih i druge finansijske obaveze. On je izrazio očekivanje da će se, s obzirom na aktuelne pokazatelje poslovanja, uslovi za isplatu dobiti steći mnogo pre nego što se očekivalo u martu mesecu kada je dužnost preuzeo, sve to je zahvaljujući angažovanju pre svega svih zaposlenih, pogotovu onih koji rade u tehnologiji i na terenu, a kojima je ovom prilikom zahvalio na tome i obećao da će u narednom periodu kao rezultat njihovog rada biti za njih još lepih vesti.

Tema sastanka bile su i dezinformacije o navodnom smanjenju zarada zaposlenih koje su, kako je ponovio direktor, utvrđene ranije usvojenim Programom poslovanja za ovu godinu i pod direktnom su kontrolom nadležnih ministarstava. Direktor Đorđević je predložio da sindikati odrede predstavnike koji će svakog meseca raditi zajedno sa sektorom za obračun plata na obračunu utvrđene cene rada, u okviru dozvoljenih sredstava za konkretan mesec, sa mogućnošću da daju svoje predloge za bolji način raspodele tih sredstava na sve zaposlene, a iste će biti razmotrene u skladu sa važećim propisima.

Direktor je sa predstavnicima sindikata razgovarao i o vakcinaciji ističući da je to čin na koji niko nije primoran, već da je to odraz lične odgovornosti svakog pojedinca prema sebi i svojoj porodici, ali i kolegama na poslu, pa i čitavom društvu. Đorđević je istakao da se i sam vakciniso na samom početku procesa vakcinacije i još jednom zamolio predstavnike sindikata da apeluju na svoje članove da se vakcinišu i tako pomognu da se, između ostalog, i poslovanje preduzeća vrati u normalne tokove.