Pošta Srbije - Doplatna marka za pomoć borbi protiv raka

4.7.2021.

Doplatna marka za pomoć borbi protiv raka

Na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije, na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, u periodu od 5. do 11. jula 2021. godine plaćaće se doplatna poštanska marka „Borba protiv raka”, u apoenu u visini od 10 dinara.

Ova doplatna poštanska marka izdata je u tiražu od 300.000 komada, a sredstva od prodaje namenjena su za realizaciju programa Društva Srbije za borbu protiv raka, na koji saglasnost daje Vlada Republike Srbije.