Pošta Srbije - Nagrada Pošti Srbije za izvanrednu implementaciju projekta Nadogradnja IPS

12.7.2021.

Nagrada Pošti Srbije za izvanrednu implementaciju projekta Nadogradnja IPS

Pošta Srbije dobitnik je priznanja za izuzetna postignuća u sprovođenju projekta IPS Upgrade, koje dodeljuje Fond za kvalitet (QSF) Svetskog poštanskog saveza za uspeh u realizaciji projekata u službi razvoja kvaliteta poštanskih usluga, koji se finansiraju sredstvima Fonda. Rezultati su proglašeni tokom plenarnog zasedanja Saveta za poštansku eksploataciju 23. aprila 2021. godine „na daljinu”, a nagrađenima su plakete upućene poštom.

Projekat koji je implementirala Pošta Srbije omogućio je elektronsku razmenu podataka između poštanskih operatora u međunarodnom poštanskom saobraćaju za sve vrste pošiljaka – pismonosne, paketske i EMS, i stvaranje osnova za elektronsku razmenu podataka sa Upravom carina Republike Srbije. Na osnovu parametara usklađenosti sa rokovima, budžetom i finansijskim pravilima projekta, merljivog poboljšanja u kvalitetu usluga ustanovljenog ciljevima kvaliteta i indikatorima performansi, kao i održivosti rezultata projekta u roku od dve godine po okončanju projekta, evaluacija projekta izvršena je tokom prošle godine od strane Svetskog poštanskog saveza.

Fond za kvalitet Svetskog poštanskog saveza još od 2007. godine dodeljuje nagrade za najbolje QSF realizovane projekte. Prema novim pravilima, Fond za kvalitet ubuduće će pored projekata unapređenja kvaliteta finansirati i projekte iz oblasti međunarodnog poštanskog saobraćaja i razvoja e-komerc infrastrukture.