Pošta Srbije - Smernice za bezbedan rad na visokim temperaturama za zaposlene u Pošti

15.7.2021.

Smernice za bezbedan rad na visokim temperaturama za zaposlene u Pošti

Pošta Srbije je sa početkom letnjih temperatura usvojila smernice za bezbedan i zdrav rad na otvorenom na visokim temperaturama, od značaja posebno za zaposlene koji posao obavljaju na terenu kao što su poštari, dostavljači, vozači. Cilj smernica koje regulišu rad na otvorenom na visokim temperaturama je da se umanji rizik po zdravlje zaposlenih kada temperatura vazduha prelazi 36°C, u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.

Sa smernicama su blagovremeno upoznati svi zaposleni, a informisani su putem svih internih kanala komunikacije, uz usmeravanje informacija posebno do svih zaposlenih na poslovima dostave. Uz preporuke ponašanja pre izlaska na teren i prilagođavanja na uslove spoljne temperature, uvedena je i preraspodela poslova na način da se teži deo posla obavlja u delu dana kada su spoljne temperature niže, uz pravljenje češćih pauza u hladovini i često konzumiranje vode i bezalkoholnih napitaka. Vozačima je preporučeno provetravanje vozila i hlađenje površina koje se dodiruju pre ulaska u vozilo koje je stajalo na suncu, regulisanje klima uređaja u vozilu do temperature nekoliko stepeni niže od spoljašnje, unošenje dosta tečnosti. Smernice su obuhvatile i druge mere i preporuke tokom boravka na otvorenom na visokim temperaturama – uzimanje vode na svakih 20-30 minuta, savete za pravilnu ishranu, upoznavanje sa simptomima bolesti uzrokovanih visokom temperaturom i povećanom vlažnošću vazduha, kako bi se adekvatno reagovalo kod pojave prvih simptoma, kao i pregled simptoma tegoba izazvanih visokim temperaturama, uz preporuke ponašanja i opis mera prve pomoći za svaku od njih.

Pošta Srbije, budući društveno-odgovorna kompanija, kontinuirano brine o bezbednosti i zdravlju zaposlenih i primenjuje sve organizacione, tehničke i zdravstvene mere koje obezbeđuju bezbedan rad na radnom mestu i u radnoj okolini. Tokom letnjih meseci Pošta se dodatno stara da njeni zaposleni pri radu na otvorenom na visokim temperaturama budu bezbedni, preduzimanjem svih propisanih mera i donošenjem preporuka koje umanjuju uticaj spoljnih faktora kao što su sunčevo zračenje, temperatura ili vlažnost vazduha na zdravlje i radnu sposobnost zaposlenih.