Pošta Srbije - Izložba „Mihajlo Pupin: život i delo” predstavljena u Nišu

21.7.2021.

Izložba „Mihajlo Pupin: život i delo” predstavljena u Nišu

PTT muzej Pošte Srbije, Istorijski arhiv u Nišu i Udruženje za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju „Adligat” priredili su izložbu „Mihajlo Pupin: život i delo” u Istorijskom arhivu u Nišu. Izložba posvećena Pupinu kao nepresušnom izvoru inspiracije, javnosti predstavlja manje poznate fragmente iz njegovog života i jedan je od prvih projekata realizovanih na osnovu nedavno potpisanog Protokola o saradnji između PTT muzeja i niškog Istorijskog arhiva.

Na izložbi koja je za posetioce otvorena do 14. avgusta, predstavljena su originalna pisma Nikole Tesle o Pupinu upućena Radoju Jankoviću, jugoslovenskom konzulu u Njujorku, iz fonda Adligatovog „Muzeja knjige i putovanja”, kao i Pupinovo pismo inženjeru Cvetanoviću, u kome mu zahvaljuje na jednoj pošiljci, koje se čuva u fondu Istorijskog arhiva u Nišu.

Autentična pisma Nikole Tesle od posebnog su značaja, jer pričaju potpuno drugu priču u odnosu na onu opšte poznatu – u njima Tesla sa dosta brige obrazlaže svoj pogled na Pupinovu bolest. Pisma su pisana izvanrednom ćirilicom, a naročito je značajno to što on u njima traži da poseti Pupina u bolnici.