Pošta Srbije - Predstavnici sindikata sa direktorom Đorđevićem

20.8.2021.

Predstavnici sindikata sa direktorom Đorđevićem

Zoran Đorđević, v.d. direktora Pošte Srbije, sastao se danas sa predstavnicima Sindikata PTT Srbije, Sindikata JP PTT saobraćaja Srbija – Nezavisnost, Samostalnog sindikata poštanskih radnika i Sindikata Solidarnost Pošte Srbije. Na dnevnom redu bila je razmena mišljenja i međusobno informisanje na najvažnije teme od značaja za poslovanje Preduzeća.

Direktor Đorđević izneo je pokazatelje pozitivnog poslovanja, kao i viđenje daljeg unapređenja i planove Preduzeća, i objasnio intenzivne i sveobuhvatne aktivnosti poslovodstva na sve aktuelne teme. Predstavio je, takođe, i vremenski okvir za rešavanje svih bitnih pitanja koje postavljaju sindikati.

„Saradnja sa sindikatima je vrlo važna, i stoga podržavam interesovanje sindikata i zaposlenih oko planova i rezultata naše kompanije. Nastavićemo da obezbeđujemo redovnu razmenu informacija. Planiramo i pažljivo pratimo i preduzimamo napore da u što kraćem roku izvedemo kompletnu računicu i realan plan za rešavanje svih aktuelnih pitanja. Uz planirani rast poslovnih prihoda do kraja godine, stvari će biti jasnije, i u novu poslovnu godinu ući ćemo sa jakom pozicijom za ostvarivanje novih ulaganja i rast zarada. Istovremeno, novi projekti i usluge i reforma celog sistema koju smo preduzeli, omogućiće nam siguran rast i značajne uštede”, rekao je Đorđević.