Pošta Srbije - Zaključen ugovor između Telekoma Srbija i Pošte Srbije

10.9.2021.

Zaključen ugovor između Telekoma Srbija i Pošte Srbije

U skladu sa planovima za unapređenje kvaliteta svoje osnovne delatnosti, JP „Pošta Srbije“ donela je odluku o prestanku poslovanja u sferi obavljanja delatnosti kablovskih telekomunikacija.

U skladu sa ovom odlukom, zaključen je ugovor kojim se svojina na elektronskoj komunikacionoj opremi preko koje funkcionišu usluge pristupa internetu i kablovskoj televiziji „Pošta neta“ prenosi na kompaniju „Telekom Srbija“ a.d. Beograd.

To praktično znači da će ubuduće korisnicima „Pošta neta“ biti omogućen pristup najsavremenijim uslugama interneta i televizije „Telekoma Srbija“, o čemu će korisnici koji imaju potpisane ugovore sa „Pošta netom“ biti direktno obavešteni pisanim putem.