Pošta Srbije - Operacionalizacija dogovora iz Maribora

13.9.2021.

Operacionalizacija dogovora iz Maribora

Zoran Đorđević, vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije, u operativnoj je poseti Pošti Slovenije u Ljubljani. Đorđević sa saradnicima i članovima radnih grupa za implementaciju različitih segmenata strateške saradnje pošta Srbije i Slovenije, nastavlja uvid u tehnološke procese i iskustva slovenačkog partnera.

Sastanak je organizovan sa ciljem razvoja modaliteta za prenošenje slovenačkih primera dobre prakse u digitalizaciji poštanskih usluga, pružanju savremenih informaciono-komunikacionih usluga i uvođenju inovacija u poštanskoj mreži, novim ekološkim transportnim sredstvima.

Podizanje kvaliteta poštanskog saobraćaja, razvoj tržišta poštanskih usluga i aktivno učešće u međunarodnom poštanskom saobraćaju, kroz zajedničke projekte na unapređenju poštanskih tehnološko-logističkih rešenja, prati rastuće potrebe građana Srbije i Slovenije i potrebe za jačim povezivanjem privreda dveju partnerskih zemalja.