Pošta Srbije - Đorđević sa predstavnicima sindikata o materijalnom položaju zaposlenih

8.10.2021.

Đorđević sa predstavnicima sindikata o materijalnom položaju zaposlenih

Rukovodstvo JP „Pošta Srbije” danas je, u okviru kontinuirane saradnje i dijaloga, razgovaralo sa predstavnicima sindikata o temama od značaja za materijalni položaj zaposlenih i poslovanje Preduzeća, s posebnim fokusom na povećanje zarada, razvojne projekte i digitalizaciju poslovanja Pošte Srbije.

U konstruktivnoj atmosferi, konstatovano je da će po završetku devetomesečnog obračuna, a na osnovu ostvarenog prihoda i studije izvodljivosti, rukovodstvo predložiti finansijski plan za 2022. godinu, koji će predvideti i rast zarada zaposlenih.

U ovom trenutku, izvesno je da bi povećanje plata u Pošti Srbije trebalo da se kreće u okvirima povećanja neto novčane mase za zarade od najmanje 9,7 procenata, koje je Vlada Srbije predvidela.

„Rukovodstvo Pošte Srbije kontinuirano radi na ostvarenju glavnog cilja koji smo zacrtali na početku svog mandata – a to je da Pošta bude najbolja kompanija u Srbiji. Rezultati koje smo postigli u proteklih sedam meseci govore da idemo u dobrom pravcu. Već do kraja godine nas očekuju nova dostavna vozila i nove uniforme za zaposlene, a planirano povećanje zarada doprineće poboljšanju materijalnog položaja naših zaposlenih. Takođe, intenzivno radimo na realizaciji strateških planova, pa nas očekuju i digitalizacija poštanskih usluga i servisa, kao i reorganizacija poslovanja u cilju razvoja Pošte Srbije, poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih i podizanja kvaliteta usluge za građane i privredu Srbije”, izjavio je Zoran Đorđević.

Današnjem sastanku sa rukovodstvom Pošte Srbije prisustvovali su predstavnici Sindikata PTT Srbije, Samostalnog sindikata poštanskih radnika i Sindikata Solidarnost Pošte Srbije. Sledeći sastanak dogovoren je nakon usvajanja devetomesečnog izveštaja, a pre donošenja plana poslovanja za 2022. godinu.