Pošta Srbije - Prigodne poštanske marke za jubilej Pokreta nesvrstanih

11.10.2021.

Prigodne poštanske marke za jubilej Pokreta nesvrstanih

Pošta Srbije izdala je specijalnu emisiju prigodnih poštanskih maraka „60 godina od Prve konferencije Pokreta nesvrstanih – Beograd 1961. godine”, u čast velikog diplomatskog jubileja i izuzetno važnog međunarodnog događaja, koji predstavlja Prva konferencija Pokreta, održana od 1. do 6. septembra 1961. godine u Beogradu.  

Beogradska konferencija Pokreta nesvrstanih označava i početak važne međunarodne uloge za grupu država koje su se zalagale za ideale ravnopravne saradnje, otvorenosti i jednakosti u međunarodnim odnosima.

Prigodne poštanske marke doprineće promociji principa, ideala, i značaja Pokreta nesvrstanih koji ima i danas, čemu Republika Srbija ostaje duboko posvećena, ali i podsećanju na značaj Beograda i nekadašnje Jugoslavije u procesu formiranja i delovanja Pokreta nesvrstanih.

Ovo specijalno izdanje obogaćeno je digitalizovanim materijalom koji se može očitati preko dva QR koda na tabačiću izdanja – QR kod u gornjem desnom uglu, vidljiv i na digitalnom prikazu izdanja, vodi na stranicu https://efilatelija.posta.rs/wordpress/, a QR kod u donjem levom uglu vodi na stranicu sa digitalizovanim artefaktima iz vremena održavanja Prve konferencije Pokreta nesvrstanih, i može se očitati samo sa štampanog tabačića izdanja (stoga je na prikazu zamenjen slovima).

U realizaciji izdanja koje je od danas u opticaju, stručnu saradnju pružio je Muzej Jugoslavije. Grafička obrada izdanja delo je Nadežde Skočajić, kreatorke maraka Pošte Srbije.